Utveckling av innovativa tekniker för småskalig kraftvärme från biobränslen (MiniBioCHP)

Projektet är ett samarbete mellan 12 partners i fyra europeiska länder (Sverige, Österrike, Tyskland & Polen) inom ramen för ERA-NET Bioenergy. Det gemensamma projektet syftar till att vidareutveckla och testa tre olika tekniker för småskalig kraftvärme för biobränslen. Den svenska delen av projektet är fokuserad på att vidareutveckla och testa högtemperaturvärmeväxlare i applikationer för externeldade gasturbiner i rostereldade biobränslepannor upp till ca 100 kW eleffekt. Syftet är att möjliggöra en implementering och komersiell demonstration av tekniken. Chalmers ansvarar för utvecklingen av matematiska och numeriska modeller av själva biobränsleomvandlingen. Högre verkningsgrad samt högre tillgänglighet i biobränsleeldade gasturbiner minskar användadet av fossila bränslen, vilket minskar utsläppen av koldioxid. De övriga två teknikerna innefattar en termoelektrisk generator med 25-50 W eleffekt och samt en mikro-ORC (Organic Rankine Cycle) med 1 kW eleffekt.

Samarbetande organisationer

 • Wektor Marek Gasiorowski (Privat, Poland)
 • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Institute of Power Engineering (IEn) (Forskningsinstitut, Poland)
 • BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH (Privat, Austria)
 • Ecergy AB (Privat, Sweden)
 • Orcan Energy GmbH (Privat, Germany)
 • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
 • Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials (TFZ) (Forskningsinstitut, Germany)
 • RIKA Innovative Ofentechnik GmbH (Privat, Austria)
 • ENERTECH AB / OSBY PARCA (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.