Utveckling av innovativa tekniker för småskalig kraftvärme från biobränslen

Startdatum 2014-05-26
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-08-20
​Projektet är ett samarbete mellan 12 partners i fyra europeiska länder (Sverige, Österrike, Tyskland & Polen) inom ramen för ERA-NET Bioenergy. Det gemensamma projektet syftar till att vidareutveckla och testa tre olika tekniker för småskalig kraftvärme för biobränslen. Den svenska delen av projektet är fokuserad på att vidareutveckla och testa högtemperaturvärmeväxlare i applikationer för externeldade gasturbiner i rostereldade biobränslepannor upp till ca 100 kW eleffekt. Syftet är att möjliggöra en implementering och komersiell demonstration av tekniken. Chalmers ansvarar för utvecklingen av matematiska och numeriska modeller av själva biobränsleomvandlingen. Högre verkningsgrad samt högre tillgänglighet i biobränsleeldade gasturbiner minskar användadet av fossila bränslen, vilket minskar utsläppen av koldioxid. De övriga två teknikerna innefattar en termoelektrisk generator med 25-50 W eleffekt och samt en mikro-ORC (Organic Rankine Cycle) med 1 kW eleffekt.
Projektledare
​Coordinator of the consortium - Ingwald Obernberger, BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH
Project leader for the Swedish part - Christoffer Boman, Umeå universitet
Project leader at Chalmers - Henrik Ström
​Energimyndigheten
​BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH (Austria)
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH (Austria)
SP Technical Research Institute of Sweden (Sweden)
Umeå University (Sweden)
Luleå University of Technology (Sweden)
Enertech AB / OSBY PARCA (Sweden)
Ecergy AB (Sweden)
Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials (Germany)
Orcan Energy GmbH (Germany)
Institute of Power Engineering (Poland)
Wektor Marek Gasiorowski (Poland)

Sidansvarig Publicerad: to 18 sep 2014.