Utveckling av innovativ superkritisk vätsketeknik för stegvis återvinning av organiska ämnen, elektrolyt och elektroder för Li-jon-batteriavfall

Återvinning av litium (Li) jonbatterier är intressant både vetenskapligt och industriellt på grund av de möjliga tillämpningarna för dessa batterier och för att garantera leveranssäkerheten av råvaror till batteribranschen. Att avlägsna de organiska ämnena med superkritisk koldioxid-teknik (SC-CO2)-metoden frigör elektroaktiva material, underlättar separation av strömkollektorer och förbättrar metalluttaget från elektroderna. Återvinning av alla komponenter,
såsom bindemedel, elektrolyt och värdefulla metaller, med SC-CO2-tekniken är en ny återvinningsstrategi.

Startdatum 2020-09-01
Slutdatum 2023-08-31

Sidansvarig Publicerad: sö 03 maj 2020.