Utveckling av havsbaserade vindparker och högspänningsnät med likström

Projektet är inriktat på design av olika komponenter i havsbaserade DC vindkraftparker. Syftet är att designa dc-nät, olika typer av generatorer, DC-DC omformare innehållandes högfrekventa transformatorer. Det finns stor potential för DC vindkraftparker i Nordsjön och som kan kopplas till existerande och kommande DC-länkar mellan länderna runt Nordsjön.

Startdatum 2010-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.