Utveckling av hållbara energieffektiva vattenförsörjningssystem i samhället

Sverige har som mål en energiomställning vilken ställer krav på effektiviseringar inom alla områden. Ett bortglömt
område är vattenförsörjning, som sett likadant ut senaste 50 åren. Vattenanvändningen ger upphov till stor
energiförlust i föråldrade vattensystem, t.ex. används 11 TWh/år till värmning av tappvarmvatten i byggnader. Det
finns en enorm potential i innovativa vattensystem. Nytänkande kan sänka både effektbehov och energianvändning,
och även belastningen på vattentäkter, distributionsnät och avloppshantering. Idag saknas detaljerad kunskap om
vilka systemlösningar som är möjliga samt robusta utvärderingskriterier för detta. Målet för projektet är att fylla
kunskapsluckor i detta område och presentera innovativa lösningar som bygger på interdisciplinära
bedömningsgrunder för energieffektiva vattenförsörjningssystem. Vidare skall systemlösningar demonstreras för att
verifiera projektresultaten.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-01-04
Slutdatum 2024-12-20

Sidansvarig Publicerad: to 01 jul 2021.