Utveckling av framtidens städer med fokus på termisk komfort och luftkvalitet genom nya digitala verktyg

Nuvarande stadsdesign är inriktad mot buller och vindkomfort och förbiser termisk komfort och inverkan av gröna områden för att sänka lokala temperaturer och förbättra luftkvaliteten. Detta projektförslag undersöker framtida stadsdesign för att uppnå termisk komfort och förhöjd luftkvalitet för majoriteten stadsbor. De slutliga resultaten kommer att medföra nya riktlinjer för hållbar stadsdesign och utvärderingar av de bästa strategierna för att förbättra stadskomforten. Vi kommer att använda ett toppmodernt digitalt verktyg baserat på Computational Fluid Dynamics (CFD) med unika egenskaper när det gäller rumsupplösning och beräkningshastighet.
De specifika målen med förslaget är: i) Uppgradering av det befintliga verktyget med modeller för transport av värme och föroreningar, inklusive effekter av grönområden. ii) Utveckling av en fysikalisk förståelse för samspelet mellan vindmönster och mänsklig komfort i stadsområden. iii) Tillämpning av det digitala verktyget i en urban designstudie i Göteborg för att identifiera kritiska platser för förbättring av den urbana komforten. iv) Upprättande av specifika riktlinjer och testning av olika strategier (användning av vegetation och gröna tak, svala tak, trafikbegränsningar).
Forskningsplanen kommer att utvecklas i nära samarbete med Göteborgs Stadsbyggnadskontor, som är intresserad av att utvärdera stadens komfort och åtgärdsplaner (i synnerhet grön användning) för att minska antalet regioner med lokalt höga temperaturer.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 15 jul 2020.