Utveckling av en konsoliderad bioprocess för omvandling av växtbiomassa till mångsidiga kemiska byggstenar

Detta projekt syftar till att med molekylärbiologiska metoder skapa nya bakteriella stammar för simultan nedbrytning av växtbiomassa och framställning av användbara kemiska byggstenar - en s.k. konsoliderad bioprocess. De flesta försök att skapa en konsoliderad bioprocess har fokuserat på modellorganismerna E. coli och S. cerevisiae, men än så länge har inga banbrytande resultat nåtts. Ingen av dessa organismer är anpassad för nedbrytning av komplex biomassa, och saknar därmed den stora mängd enzymer som krävs för att omvandla biomassan till enkla sockerarter som de kan metabolisera.

Fokus i detta projekt är i stället bakterier med inbyggd förmåga att bryta ned komplex biomassa, och samtidig produktion av användbara molekyler. Bakterierna kommer att modifieras för att skapa stammar med god förmåga att omvandla restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin.

Samarbetande organisationer

  • University of Michigan (Akademisk, USA)
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Akademisk, Norway)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 10 apr 2019.