Utveckling av en forskningsagenda inom öppen innovation med fokus på aktionsforskning

Syftet med projektet ar att starka samarbetet mellan svenska och internationella forskare inom oppen innovation och att oka kompetensen kring metodik och publicering av oppen innovationsforskning. Specifikt tittar projektet närmare på aktionsforskning som en metodik för att beforska öppen innovation. Projektet involverar docent Marcel Bogers (Syddansk Universitet) som gastforskare vid Chalmers under 2015. Etablering av ett långsiktigt forskningssamarbete/utbyte mellan Prof. Bogers och forskare vid Chalmers Tekniska Högskola Ökade metodologiska färdigheter hos svenska forskare angående att beforska och publicera forskning om öppen innovation, generellt och specifikt med fokus på aktionsforskning. En planering för framtida forskningssamarbeten Gemensamma journalpublikationer, basedare på pågående arbete ( på kort sikt) och nya projekt (på lång sikt)

Startdatum 2014-12-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-08-31

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.