Utveckling av effektiva xylosjäsande och syratoleranta jäststammar - ett avgörande steg mot kommersiell cellulosabaserad drivmedelstillverkning!

Projekts syfte är att utveckla nya jäststammar, som är lämpliga för användning i bioetanolproduktion baserad på pentosrik (pentoser=femkolsocker) lignocellulosaråvara. Man eftersträvar att skapa sådana jästsvampar, som uppvisar effektiv xylosjäsande förmåga (högt utbyte och hög produktivitet) och är syratoleranta.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.