Utvecklande av dataalgoritmer för nätverk för att stärka anpassningsbarhet och robusthet i elnät

Sverige är en av de första länderna som investerat i stor skala i avancerad
mätinfrastruktur med tillhörande nätverk, med Göteborg Energi som ett exempel. Införandet av det stora antalet sensorer/insamlingskomponenter och den
avancerade mätinfrastrukturen medför i sin tur stora volymer av data förknippade med
elnätet. Med lämplig processering och tolkning kan dessa data möjliggöra funktionalitet
för att stödja resursplanering, feltolerans och anpassningsbarhet i nätet. Till exempel
kan man föreställa sig att man kan med rätt information till hands (1) styra och
aggregera elleveransen efter behov, (2) upptäcka kritiska situationer och reagera för
att isolera delar av nätet eller (3) låta kunder/komponenter ta schemalagda beslut för
att förbättra energieffektiviteten. 

I detta sammanhang går möjligheter och utmaningar hand i hand, men en förutsättning är att kunna processa data för skapa information som möjliggör ovan nämnda nyttor. Detta kräver i sin tur kompetens och ny forskning i hantering av data där både parallella och distribuerade/samverkande metoder måste utvecklas. Dessutom kan den nya infrastrukturens ökande “öppenhet” (hundratusentals av komponenter, som är mer åtkomliga än traditionella komponenter) innebära nya utmaningar från ett säkerhetsperspektiv. Den stora volymen av data i dessa nätverk kan dock också ge möjligheter att upptäcka och lindra skadliga attacker och olyckshändelser om den analyseras på ett korrekt sätt.

 

Startdatum 2012-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.