Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar - fortsättning

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Skanska (Privat, Sweden)
  • Lunds tekniska högskola (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 27 mar 2020.