Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar

Syftet med projektet är att underlätta projektering och byggande av betongbroar genom att utvärdera tvångslasternas storlek och effekter, och att ta fram en metod för att hantera de nya tvångslasterna vid praktisk dimensionering av betongbroar. Målet med en sådan metod är att armeringen ska placeras där den gör störst nytta och att reducera den armering som krävs. Det är väsentligt att inte enbart fokusera på att hitta ett sätt att hantera lasterna, utan även att undersöka hur stora tvångslasterna blir och vad de har för effekter på en betongbro.

Samarbetande organisationer

  • Skanska (Privat, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Norconsult AB (Privat, Sweden)
  • Scanscot Technology (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.