Utvärdering av Nyströmsmotorn

Målsättningen med projektet är att öka kunskapen om hur kolvrörelser generellt sett påverkar förbränning och värmeöverföring i en motor. I projektet kommer Nyströmsmotorn (förskjutet kolvbultcentrum och vevaxelcentrum) att utvärderas. Projektet kommer att analysera den påverkan på motorns termodynamik och förbränning som förorsakas genom den förskjutna vevrörelsen. Projektet väntas ge ett svar på frågan om en icke-symmetrisk kolvrörelse kan reducera bränsleförbrukningen.

Startdatum 2011-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-02-29

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.