Utskiljningsprocesser i nyutvecklade Hybrid Steel

Ovako har nyligen introducerat en ny ståltyp, Hybrid Steel, vars egenskaper till stor del bestäms av små karbider och intermetalliska partiklar. Stålet har hög hållfasthet, bra korrosionsmotstånd och utmärkta utmattningsegenskaper. Syftet med det föreslagna projektet är att öka förståelsen av utskiljningshärdningen och den parallella utvecklingen av karbider och intermetalliska partiklar under värmebehandling. Meningen är att utföra kombinerad SANS och WAXS, in-situ, d.v.s. mätningen görs under själva värmebehandlingen så att partiklarna kan studeras med tidsupplösning. På detta sätt kan partiklarnas storleksfördelning följas, samtidigt som information om partiklarnas kristallstruktur erhålls. Mätningarna kommer att göras vid några olika temperaturer, och förloppet kommer att följas i några timmar. I första hand önskas mätningarna utföras vid den svenska strållinan på Petra III. Projektet är ett samarbete mellan Ovako Sweden AB och Chalmers tekniska högskola, som bygger på tidigare (ex-situ) studier där transmissions elektron mikroskopi (TEM), atomsondstomografi (APT) och lab-SAXS använts.

Samarbetande organisationer

  • Ovako Sweden AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-11-26
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-11-25

Sidansvarig Publicerad: lö 06 apr 2019.