Uthyrningsmodeller : Studie av affärsmodeller inom textil- och klädindustrin för en resurseffektiv vardag

Detta projekt kommer att fokusera på möjligheter och barriärer för nya affärsmodeller och specifikt uthyrningsmodeller som kan bidra till en mer hållbar textil- och klädindustri. Start-ups som tillämpar uthyrningsmodeller och dess nätverkskontext kommer att vara i fokus. Projektet kommer att tillämpa ett teoretiskt ramverk med tre analysnivåer: (i) nystartade företag inklusive affärsmodeller, relationer och nyckelresurser, (ii) affärsnätverksnivå och (iii) affärsmiljönivån som involverar t.ex. industristandarder och lagstiftning.
Analysen kommer att fokusera på värdeskapande, samspelet mellan olika nivåer och de spänningar som skapas av dubbla mål inom ekonomiskt och miljömässigt värdeskapande. Implikationer kommer att riktas till inkubatorer, start-ups, policy, och den etablerade textil- och klädindustrin.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan i Borås (Akademisk, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2022-09-01
Slutdatum 2024-08-31

Sidansvarig Publicerad: lö 13 aug 2022.