Uthållighetsbedömning av vatten och avloppsreningskemikalier

Projektet syftar till att utforska trender i användning av kemikalier i vattenrening.  Livscykelanalys av prioriterade kemikalier utförs i samarbete med industripartners.  Teoretiska aspekter av hållbarhetsbedömning undersöks med kemiska fallstudier som bas.  

Sidansvarig Publicerad: må 26 nov 2018.