Uthållig produktion av framtida motorkomponenter

Syfte och mål Projektet syftar till att etablera en förstärkt teknik- och kunskapsplattform för att kunna möta morgondagens krav på robust gjutning och bearbetning av motorkomponenter och andra avancerade komponenter. Målet är att ha etablerat förutsättningar för användningar av nya material, nya bearbetningsstrategier och optimering av bearbetningsprocesser för specifika produkter som sammansatta material där höga krav ställs på både produktivitet och produktytans egenskaper. Förväntade effekter och resultat Examination av forskarstuderande och internationell publicering kombineras med kompetensutveckling och framtagning av demonstratorer inom gjutning och maskinbearbetning avseende i)applikation av lösningshärdat kompaktgrafitjärn. ii) övergripande koncept för val och utveckling av bearbetningsstragier samt iii) metodik för robust bearbetning där materialvariation hanteras. Speciellt skapas förutsättningar för bearbeting kopplat till nya material, materialspecifikationer och utmaningar när det gäller kombinerade material. Planerat upplägg och genomförande Projektet består av de tre arbetspaketen gjutning (WP1) , bearbetning (WP2) och demonstration (WP3). Projektet samlar parterna Volvo, Volvo Cars, Scania CV och FKG (Värnamo Ind., Bufab Lann, SKF) och övrig industri (Sandvik Machining Solutions) samt CIC (JTH och Swerea SWECAST), Chalmers MCR och KTH DMMS, Forskningsfrågorna addresseras i WP1 och WP2 och effekter/resultat demonstreras i WP3. Försök i laboratorier och modellering kombineras med industriella försök och demonstratorer.

Samarbetande organisationer

 • SKF (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Bufab Lann (Privat, Sweden)
 • AGES Machining Värnamo (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Swerea (Privat, Sweden)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Sandvik (Privat, Sweden)
 • Tekniska högskolan i Jönköping (Akademisk, Sweden)
 • Tekniska högskolan i Jönköping (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2012-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-03-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.