Urbana nyckelprojekt, delstudie Mariestad - genomförande FÖP

Doktorandprojektet Urbana nyckelprojekt är ett projekt inom Trafikala stadslandskap. Arbetet syftar till att bättre förstå hur enskilda förändringar och projekt i staden påverkar och kan förändra det omgivande stadslandskapet. Urbana nyckelprojekt studeras även som verktyg och metod inom planerings- och stadsbyggnadsprocessen för att identifiera genomförandemekanismer och samverkande förändringsprojekt. Centralt för arbetet är förståelsen av rum som process, snarare än rum som form.

Startdatum 2014-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-07-31
​Doktorandprojektet Urbana nyckelprojekt är ett projekt inom Trafikala stadslandskap. Arbetet syftar till att bättre förstå hur enskilda förändringar och projekt i staden påverkar och kan förändra det omgivande stadslandskapet. Urbana nyckelprojekt studeras även som verktyg och metod inom planerings- och stadsbyggnadsprocessen för att identifiera genomförandemekanismer och samverkande förändringsprojekt. Centralt för arbetet är förståelsen av rum som process, snarare än rum som form.

Finansieras av

  • Mariestads kommun (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.