Urbana Spel

Startdatum 2010-05-14
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-05-14

​Urbana spel har arbetat med att utveckla spel och visualisering för att öka förståelsen om staden som ett komplext system. Projektet har bland annat utvecklat ett iPad spel 2021 där spelarna får utveckla Göteborg från 1972-2021. Spelet är framtaget som ett pedagogiskt verktyg. I projektet samverkar bl.a. Centre of Visualization, Göteborgs stad, Chalmers och Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning.

Urbana Spel är ett av de fem större pilotprojekt, som startade 2010 i samband med att Mistra Urban Futures startade sin verksamhet och har nu avslutats. Inom ramen för pilotprojekten har förstklassig, verkningsfull och relevant kunskap tagits fram i nära samverkan mellan praktiker och forskare. Resultatet ska fungera som underlag till beslutsfattare och medborgare.

 
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: fr 07 mar 2014.