Urban metabolism

Startdatum 2012-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-08-31

​Projektet syftar till att underlätta utformning av strategier och planer för hållbar urban utveckling, speciellt vad avser hållbart utnyttjande av resurser.  Målet är att utveckla en ny metod som, med ett holistiskt synsätt ger information om urbana system, resursanvändning och miljöpåverkan. Metoden kommer att användas på urbana områden i Sverige.

Forskarguppen arbetar med fyra delprojekt

  1. Att komplettera Urban Metabolism Analyst -metoden, vilken utvecklats av Rosado, med en modul för livscykelanalys för produkter och material
  2. att undersöka sambandet mellan ekonomi, policies, livsstil och flöde av resurser
  3. att göra en förutsägelse om framtida materialåtgång och dess miljöpåverkan (kopplat till livcykelanalys)
  4. att tillhandahålla handlingsplaner för att minska skillnaden mellan nuvarande hållbarhetsmål och optimal utveckling.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för vatten miljö teknik.  

Nyckelord: Urban metabolism, urbana områden, materialflöden, livscykelanalys, industriell symbios, urban mining

Projektdeltagare

Projektledare
Yuliya Kalmykova

Projektdeltagare
Yuliya Kalmykova
Leonardo Rosado
João Patrício

Kontaktperson
Leonardo Rosado

Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​Chalmers Area of Advance Built Environment

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jul 2016.