UnikAI

Projektets syfte är att kombinera interaktiva evolutionära algoritmer (IEA) med mänsklig kreativitet och bedömningsförmåga för att på kort tid hitta nya radikala, unika och optimerade koncept för produkter.
Målen är:

-En utvecklad metod för att ta fram nya och radikala lösningar med IEA
-En metod för att med IEA utforska lösningsrymden i tre applikationer
-Två publicerade vetenskapliga artiklar
-Aktörer utanför projektet inspireras att testa framtagna metoder
-Styrkan i att kombinera IEA med andra optimeringsalgoritmer för ett antal tillämpningar hos de deltagande företagen är påvisad.

Samarbetande organisationer

  • Kongsberg Automotive (Privat, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • Rolls-Royce (Swe) (Privat, Sweden)
  • Autotube AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-05-15

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.