Ultraeffektiva DeNOx-katalysatorer för biobränsle och hybriddrift

Projektet syftar till att förbättra NOx-katalysatorer för framförallt biobränsle och elhybridsdrift vilket indirekt bidrar till minskade CO2-utsläpp. Helt nya promoterade vanadinkatalysatorer för ultrahög NOx reduktionseffektivitet för fordonstillämningar kommer designas, syntetiseras, undersökas. De kommer valideras avseende termisk åldring och svavelexponering i labskala mot en ”state-of-the-art” industriell referenskatalysator. Särskild vikt läggs vid att kontrollera interaktionen mellan aktiv vanadin och bärarmaterialet för ökad aktivitet vid låg temperatur samt ökad termisk stabilitet, och på så sätt utvidga katalysatorernas användbarhet för fordonstillämpningar med biobränslen och elhybriddrift.

Samarbetande organisationer

  • Johnson Matthey AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-11-16
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 14 feb 2021.