UWB transparenta antenner för autonoma fordon med ny bowtie antenn och nano mesh-teknik

 Syftet är att tillhandahålla lösningar för placering av fler och fler RF-antenner i det begränsade området i ett autonomt fordon. Målet har varit att undersöka genomförbarheten av att använda vår transparenta Bowtie-antennteknologi för att lösa problemet. Detta har gjorts genom simuleringar och prototyper, som inkluderar utveckling av nya, transparenta Bowtie-antenngeometrier. Simuleringar har gjorts för att undersöka effekten av tätheten i nano-mesh strukturer på strålningseffektivitet. Prototyper har tillverkats och verifieringar genom mätningar har utförts. Förväntade effekter och resultat: Viktiga resultat är följande. 1) Det utvecklade nya sido jordplanet med god strålningsprestanda och bättre transparens; 2) Den optimerade Bowtie-antennen; 3) Effekten av tätheten av nano-mesh och det optimala värdet som uppnås genom simuleringar; 4) Prototypen på Bowtie arrayantenn med god uppmätt prestanda. Med dessa resultat kommer den fulla utvecklingen av denna teknik inte att ha grundläggande hinder. Denna teknik kommer att erbjuda en unik lösning för antennsystem i framtida autonoma fordon, med glas- och strålkastarantenn för radar / sensorsystem. Upplägg och genomförande: Konstruktioner och optimeringar av flera enskilda element och 2x2 små gruppantener har utförts, och simuleringar av olika tätheter av nano-nät implementerat i antennen med matningslinjer har utförts och analyserats. En prototyp av Bowtie-array på substrat PEN (polyetylenaftalat, ett transparent materiall) har implementerats, tillverkats och uppmätts med god prestanda, vilket bevisar genomförbarheten av denna idé. Ett av de viktiga nästa stegen är att kontakta tillverkare av fordonsglas för att implementera transparenta antenner i glas i framtida fullskaliga projekt.

Samarbetande organisationer

  • Gapwaves AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-11-04
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-13

Sidansvarig Publicerad: on 26 aug 2020.