Projektstruktur med beskriving av arbetspaket och fallstudier

UNDER: Geosystemtjänster under mark för hållbara samhällen och förbättrade planeringsprocesser

Geosystemtjänster (GS) är de nyttor människan får från undermarken: användning av undermarken för att bygga i och på, grundvatten-, energi- och materialutvinning, lagring av t.ex. vatten, energi och koldioxid, livsmiljöer för ekosystem, och kulturella och geologiska arv. Förvaltning i skilda sektorer och avsaknad av strategiska överväganden gällande GS främjar den rådande ”först till kvarn”-principen, där konkurrerande eller synergistiska användningar inte uppmärksammas och istället hindrar hållbar resursförvaltning av undermarken och äventyrar social rättvisa inom och mellan generationer. I det föreslagna projektet kommer ett antal fallstudier att genomföras med det övergripande målet att utveckla ett generellt ramverk för systematisk och strukturerad hantering av GS i svensk planering för att stötta en omvandlingsprocess till hållbara städer och samhällen. Specifika mål är att: i) vidareutveckla begreppet GS genom att identifiera och kartlägga tillhörande samhällsnyttor (sociala, miljömässiga och ekonomiska värden), ii) identifiera metoder för att utvärdera samhällsnyttor och undersöka möjligheter att integrera dessa i befintliga verktyg, iii) identifiera strukturer för styrning och förvaltning samt utveckla en praktisk förståelse för de olika samhällsaktörerna inom undermarksplanering, och iv) skapa en deltagande lärandemiljö som fortsätter efter projektets genomförandeperiod och leder till förändring av planering i praktiken.

Samarbetande organisationer

  • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (Offentlig, Sweden)
  • Holmboe & Skarp AB (Privat, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • University of New South Wales (UNSW) (Akademisk, Australia)
  • Malmö universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-09-01
Slutdatum 2025-08-31

Screenshot 2022-02-23 at 18.05.09.png Olof Taromi Sandström   

Hållbarhetsstrateg (PhD), SGU Sveriges geologiska undersökning

Screenshot 2022-02-23 at 18.07.36.png Fredrik Mossmark   

Hydrogeolog, FoU-samordnare hållbar infrastruktur (PhD), SGU Sveriges geologiska undersökning 

Screenshot 2022-02-23 at 18.09.21.png Paula Lindgren       

Statsgeolog, projektledare (PhD), Sveriges geologiska undersökning 

Victoria Svahn​


Screenshot 2022-02-23 at 18.11.27.png Marilu Melo Zurita   

Senior Lecturer (PhD), Leader Activity Group: Urban Integration, University of New South Wales, Australia  ​ 
and ITACUS (International Tunnelling and Underground Space Association) 
Twitter       

Screenshot 2022-02-23 at 18.12.31.png Lorena Melgaco ​  

Biträdande universitetslektor (PhD), Lunds universitet

Screenshot 2022-02-23 at 18.14.19.png Tore Söderqvist ​  

Forskare, docent, Holmboe & Skarp AB           

Screenshot 2022-02-23 at 18.15.34.png Guy Baeten​

Professor, Malmö Universitet

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: fr 25 feb 2022.