Experimentell undersökningar i ekofritt rum av ljudemissioner från lastbil
Experimentell undersökningar i ekofritt rum av ljudemissioner från lastbil

Tystare transporter för effektivare distribution

Syftet med projektet är att öka transporteffektiviteten genom att ta fram möjliga scenarier och definiera kravsättning för transportfordon så att de kan användas för distribution nattetid i tätbebyggda områden i Sverige. Projektet ämnar även att ta fram en demonstrator för validering av slutsatser. Förväntade effekter och resultat Projektet kommer att resultera i kravsättning för distributionsfordon som gör det möjligt att ställa om till effektivare transporter kvälls- och nattetid i tätbebyggda områden för vissa typer av gods. En sådan omställning ger en minskad belastning på miljön, samtidigt som den ger utökade affärsmöjligheter inom transportsektorn. Planerat upplägg och genomförande Projektet är uppdelat i tre olika delar. En del som fokuserar på nödvändig kravsättning respektive strukturell inverkan på samhället, en del som fokuserar på minskad ljudalstring från fordon, samt en del som består i en demonstrator för verifiering av resultat.

Samarbetande organisationer

  • JABA Group AB (Privat, Sweden)
  • YKI, Ytkemiska Institutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)
​Syftet med projektet är att ta fram möjliga scenarier och definiera bullerkravsättning för transportfordon så att de kan användas för distribution nattetid i tätbebyggda områden i Sverige. Tekniska akustik utreder vilka krav på buller under kvälls- och nattetid som kan ställas på transportfordonet ur ett samhällsperspektiv.


Metoden är att skapa en datormodell som simulerar ljud inomhus i lägenheter från ett enskilt fordon som passerar - en auraliseringsmodell. Modellen kommer användas för att virtuellt studera olika fall, främst genom lyssningsförsök för att utreda störning och återhämtningsmöjligheter hos människor vid passage av enskilda transportfordon. Projektet kommer även ta fram ett modifierat fordon som är tystare för validering av slutsatser. Hela bullerkedjan från källorna på fordonet på gatan, genom kvarteret och byggnaden, till en människa i en lägenhet beaktas. Projektet innefattar därför fordonsakustik, samhällsbuller och byggnadsakustik, samt människans respons och reaktion på ljud.

 

Undersökning av buller i lägenheter från lastbil i stadsmiljö

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik i forskargruppen Vibroakustik.

Nyckelord: trafikbuller, samhällsbuller, fordonsakustik, byggnadsakustik, auralisering, logistik


Chalmers styrkeområden

​Samhällsbyggnad

Transport

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.