Hållbara strategier för logistik- och produktionsnätverk

En övergripande målsättning är att skapa bättre förutsättningar att i föränderliga miljöer, och i vissa fall svåra och ovanliga situationer, klara av att uthålligt balansera hög leveransservice, låga kostnader och låg kapital­bindning i försörjningskedjor. Avsikten är en verksamhet med bättre förmåga att styra mot total lönsamhet, dvs där man både arbetar med förmågan att identifiera och utnyttja marknads­möjlig­heter och förmågan att leverera till en låg kostnad. Projektet studerar planerings- och styrningsupplägg i olika försvårande och/eller unika planringsmiljöer i försörjningskedjor, tex eftermarknad, bygg/återvinning, komplexa försörjningskedjor. Det studerar också hur ny teknologi kan fungera som möjliggörare. 

Samarbetande organisationer

  • Northern LEAD Logistics Centre (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Projektets syfte är att utveckla ny kunskap om vilken turbulens tillverkande företag kan utsättas för, hur den kan identifieras, och vilka strategier för att anpassa planeringsprocesser, organisation, informationsutbyte, och produktionsnätverkets konfiguration som är möjliga och lämpliga vid turbulens.

Avsikten är att utveckla konkreta ramverk och riktlinjer som ska kunna vara till direkt nytta för tillverkande företag som vill förbättra sina förmågor att förstå sin turbulens och göra dessa till objekt för ledarskap genom att välja och anpassa strategier för att hantera den. De ska också fungera som benchmarkingunderlag och en diagnos på svensk tillverkningsindustris känslighet för, och förmåga att hantera, turbulens.

Flera olika kunder och kravställare adresseras i projektet. Behoven har särskilt identifierats hos tillverkande företag. ’Policy makers’, systemleverantörer och konsulter förväntas också ha nytta av resultaten.

Forskningen bedrivs inom forskningscentrumet Northern LEAD.
Northern LEAD


Involverade organisationer
Volvo Cars, AB Volvo, Autoliv, Meritor, SKF, Volvo Aero, Ericsson, Akzo Nobel, Mölnlycke Healthcare, PEAB, Starke Arvid.
Projektledare

Finansieras av

  • Logistik- och transport stiftelsen LTS (Non profit, Sweden)
  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.