Tre koncept för energiåtervinning från förbränningsmotorer

Startdatum 2010-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30Mer än hälften av bränsleenergin som frigörs i en förbränningsmotor förloras i form av spillvärme, där den största delen är avgasenergi. Målet för projektet är att undersöka hur olika koncept för värmeåtervinning fungerar för både person-och lastbilar. Projektet är genomfört som en integrerad insats med deltagare från alla tre kompetenscentra inom förbränningsmotorteknik i Sverige. Arbetsfördelningen mellan universiteten är följande:

  • CERC (Chalmers), systemsimulationer och experiment, arbetsmedier och expansionsmaskiner för Rankine-system
  • KCFP (Lund), värmeväxlare för Rankine-systemet och simulation/experiment angående Humid Air Motor (HAM)
  • CCGEx (KTH), systemsimulering för turbo compounding

Syftet för värmeåtervinnings-projektet på Chalmers är att utveckla och validera en 1D modell av ett värmeåtervinningssystem baserat på Rankine-teknologin. Modellen skall användas som verktyg för att förbättra prestanda och visa på potentiell bränslebesparing för framtida värmeåtervinningssystem. Modellen kommer att valideras med mätdata framtagna med en motsvarande experimentell anläggning som är kopplad till en Volvo D13 lastbilsmotor i förbränningsmotorlabbet.

Projektledare
​Ingemar Denbratt (denbratt@chalmers.se)
​Energimyndigheten
​Volvo AB, Volvo Personvagnar, Scania, TitanX

Sidansvarig Publicerad: fr 30 jan 2015.