Transportinköp och energieffektiva godstransporter

Projektets målsättning är att skapa ett index som beskriver det kontinuerliga arbetet med att förbättra godstransporters energieffektivitet. För att kunna följa utvecklingen över tiden kommer Transportinköpspanelens enkät att användas för insamling och uppföljning av svenska företags energi- och hållbarhetsdata för godstransporter. Vidare kommer frågor kring transporters energieffektivitet att utvecklas för att ingå i Q3:s upphandlingsverktyg för hållbara vägtransporter. I projektet ingår IVL Svenska miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Q3 – Forum för hållbara transporter. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår från april 2017 till september 2019. För frågor om projektet kontakta Linda Styhre, tel. 010-788 69 02.

Samarbetande organisationer

  • Q3 Forum för hållbara transporter (Non profit, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2017-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-30

Sidansvarig Publicerad: on 03 mar 2021.