Translating Research to Industry Tools: Validated Multi-Component Mineral Processing Simulator (P9Q)

Information om projektet finns på den engelska sidan.

Startdatum 2017-01-16
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-01-16

Finansieras av

  • AMIRA International Ltd (Övriga, Australia)
  • University of Queensland (Akademisk, Australia)
  • Hacettepe Üniversitesi (Akademisk, Turkey)
  • University of Cape Town (Akademisk, South Africa)
  • CRC ORE (Forskningsinstitut, Australia)
  • Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Akademisk, Brazil)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.