Transkriptionsreglering i jäst på genomnivå

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum 2019-12-31

Publicerad: fr 16 dec 2016. Ändrad: to 31 maj 2018