Transformation av en cirkulär, resilient och attraktiv stad för att motverka framtida klimat hot

Syftet är att visa möjligheter och vägar för städer att främja cirkulär ekonomi, minska energianvändningen, vatten och resursanvändning och därtill miljöpåverkan samt bygga motståndskraft mot allt större osäkerheter från globalisering och klimatförändringar och bli mer levande för växande befolkningar i Kina och Europa. Förutom Malmö i Sverige deltar Beijing, Shanghai och Wien i projektet.Projektet analyserar urbana metbolism-, resiliens-, osäkerhetsaspekter samt konsekvensbedömning av hållbarhetsanalyser för städerna.

Samarbetande organisationer

  • Malmö Stad (Offentlig, Sweden)
  • Sysav AB (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 20 feb 2020.