Trafiksäkerhet i Horizon 2020 (TSiH)

Projektet har som mål att skapa förutsättningar för ett ökat svenskt engagemang in den sista omgången utlysningar inom Horizon 2020 som har relevans för trafiksäkerhetsområdet. I projektet kommer workshops att arrangeras där intresserade aktörer får en möjlighet att träffas och diskutera projektidéer och lämpliga konsortiebildningar för de relevanta utlysningarna. Arbetet baserar sig också på aktivt svenskt deltagande i ett antal organisationer där berörda europeiska parter är engagerade, t.ex. ERTRAC, EUCAR, CLEPA och EARPA.

Samarbetande organisationer

  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 03 okt 2019.