The Swedish Graphene Initiative

Swedish Graphene Initiative samlar ett trettiotal grafenforskare från Chalmers och universiteten i Uppsala och Linköping i nära samarbete. Här knyts olika kompetenser bland de främsta inom materialforskningen samman för att vidga kompetensen kring grafen och etablera grafenvetenskapen i Sverige. Swedish Graphene Initiative kombinerar både teori och experiment inom fysik, kemi och teknologi för att undersöka hur grafens unika potential kan omsättas i tekniska lösningar. Inom projektets ramar utvecklar vi dels metoder för tillverkning av grafen, framför allt sonokemisk exfoliering och förångning av kiselkarbid, och dels metoder för funktionalisering av grafen. På grundforskningsnivå undersöker vi och bearbetar grafen på nanonivå för att se vad som händer om materialet förändras på olika sätt. Vi arbetar även med tillämpningar, till exempel hur grafen kan användas i elektronik eller hur vibrerande grafen kan utnyttjas som en superkänslig sensor. Snarare än att vara uppbyggt kring ett antal konkreta resultat som ska uppnås, syftar Swedish Graphene Initiative till erfarenhetsutbyte mellan de olika forskningsgrupperna.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2012-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Det är starkare än diamant och det tunnaste material som producerats. Det är flexibelt och har en överlägsen förmåga att leda elektrisk ström.

Forskare vid Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet och Uppsala universitet nu går samman för att undersöka hur grafens egenskaper kan omvandlas till tekniska tillämpningar.

Medlemmar i projektet

​Projektledare: Mikael Fogelström

Chalmers tekniska högskola: August Yurgens, Herbert Zirath
Linköping universitet: Rositza Yakimova
Uppsala universitet: Ulf Jansson, Olle Eriksson

Finansieras av

  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (Non profit, Swede)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.