Textilier för en hållbar framtid: En reversibel På-Av färgningsprocess

I dagsläget slänger varje svensk 8 kg textilier varje år, material som blir till avfall i brist på ett fungerande återvinningssystem. Under textiliernas användningsfas försämras kvalitén, och idag finns det ingen industriell metod för att återskapa en textil som inte längre kan återanvändas till ursprungskvalité. Istället eldas textilierna upp eller hamnar på deponi, vilket innebär en stor miljöbelastning och ett enormt resursslöseri. En del textilier återvinns som stoppning i bilar och madrasser, men även dessa material hamnar i slutändan på soptippen. Med en ökad befolkningsmängd, och ett väntat ökande i användandet av nyproducerade material, har man nu identifierat ett akut behov av att se över återvinningen av textilier. Den för miljön kostsamma produktionen av ny textil, tillsammans med de stora volymer textil som slängs i soporna, är ett stort orosmoln. Samtidigt varnar stora textilproducenter för att de, med rask takt, tror sig närma den maximala mängden bomull vi kan producera på jorden. Målet med det här forskningsprojektet är att ta fram en effektiv På-Av metod för färgning av bomullstextil. Att på ett hållbart sätt både kunna färga, och ännu viktigare avfärga, bomull är av stor vikt för en fungerande återvinning, och projektet innebär ett viktigt steg för att lösa en komplett återvinningsteknik. Projektet är därför ett direkt svar på världens stora efterfrågan på förbättrade återvinningssystem, som skapar nya värdefulla fiber av textilt avfall och minskar behovet av nyproducerade material.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 06 dec 2019.