Logotype Homes for tomorrow

Textilarmerad betong för framtidens hem

Startdatum 2011-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-01

​Detta projekt är en del av ett FORMAS-finansierade projekt Framtidens hem, och genomförs som ett doktorandprojekt inom forskargruppen betongbyggnad.
Projektet handlar om beständighet hos textilarmerad betong (TAB) utsatt för varierande klimatförhållanden.

TAB är ett nyligen utvecklat alternativt byggnadsmaterial, där traditionell armering i betong ersätts av multiaxiella textilfibrer tillverkad av bl.a. AR-glas, kol eller basalt.


Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad. "Textilarmerad betong för framtidens hem" är relaterat till projektet "TailorCrete".

Nyckelord: Framtidens hem, textilarmerad betong, innovativt byggmaterial

Projektdeltagare

Projektledare
Karin Lundgren

Projektdeltagare
Karin Lundgren (projektledare och examinator)
Natalie Williams Portal (doktorand)
Katarina Malaga (biträdande handledare)

Kontakperson
Natalie Williams Portal

Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Materialvetenskap

​FORMAS

Sidansvarig Publicerad: må 29 aug 2016.