Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk steg 2

Projektet ska lägga grunden för ett investeringsbeslut för världens mest avancerade testbädd för hållbart, cirkulärt, landbaserat vattenbruk. Testbädden ska bidra till utvecklingen globalt och efterfrågas starkt av näringslivet eftersom vattenbruk står för ett systemskifte då det allt mer flyttar upp på land.

Projektet ska specificera, utveckla och förankra ett koncept för en testbädd och slutprodukten i projektet blir ett investeringsunderlag där nyckelaktörer har förankrat ambitionen och kan ta beslut kring finansiering, organisation och initiering av testbädden.

Förväntade effekter och resultat:
Testbädden ska möjliggöra storskaliga avancerade tester där viktiga faktorer för cirkulärt vattenbruk (för fisk, alger och skaldjur) som tex. vattenrening, restproduktsnyttjande, automation och konstruktionsmaterial testas i ett slutet cirkulärt system. Tester ska ha utgångpunkt i systemperspektiv, resurseffektivitet och goda livsmiljöer med bra tillväxt och kvalitet. Testare efterfrågar en stor och sofistikerad testbädd för att branschen, nationellt och internationellt, ska kunna ta nästa steg.

Upplägg och genomförande:
Projektet är uppdelat i fem arbetspaket. Då projektet är relativt omfattande och ska utveckla skarpa förutsättningar för en storskalig testbädd, kommer projektet ha en styrgrupp bestående av representanter från projektets nyckelaktörer. Dessutom kommer projektet samla in information kontinuerligt från andra framtida testare, vattenbruksföretag, offentlig sektor och myndigheter. Projektet eftersträvar en jämställd fördelning av inflytande och arbetsuppgifter i genomförandet, vilket kommer att följas upp kontinuerligt under projektets gång.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Sotenäs kommun (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2021-05-17
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.