Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling

Testbädden ska ge ökade möjligheter för forskning, innovation och kvalitetssäkring inom solenergiområdet vilket på sikt bidrar till ökad innovation, ökad marknad och ett mer hållbart stadsbyggande. Målet är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar genom ett unikt helhetsgrepp kring området. Målet är vidare att genom tvärsektoriella diskussioner och personliga möten, där aktörer inom hela värdekedjan aktivt medverkar, tydliggöra hur behov ska tillgodoses genom testbäddens resurser och sedan aktivt arbeta för detta.

Samarbetande organisationer

 • Caverion Sverige AB (Privat, Sweden)
 • Borås Energi och Miljö (Privat, Sweden)
 • Encubator (Privat, Sweden)
 • Riksbyggen (Privat, Sweden)
 • Glava energy center (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Högskolan i Dalarna (Akademisk, Sweden)
 • Skanska (Privat, Sweden)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Direct Energy Sweden (Privat, Sweden)
 • Swemodule (Privat, Sweden)
 • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
 • Paradisenergi (Privat, Sweden)
 • TMF (Privat, Sweden)
 • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
 • Svenska Solenergiforeningen Seas I (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-04
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.