Teori och praktik för optimal spektral effektivitet i trådlösa ad-hoc nät med strikta krav på latens och tillförlitlighet

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.