Teknologibaserade start-ups som motorer för förnyelsebar energi

Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur teknikbaserade start-ups etablerar sig i nätverk och fungerar som motorer för förändring till förnybar energi. Teoretiskt baserar sig denna studie på den industriella nätverksansatsen och särskilt på ett antagande om resursheterogenitet, vilket betyder att värdet av resurser bestäms av hur de kombineras med andra resurser. Projektet bygger på en fallstudiemetod av start-ups och kommer att bidra med förståelse kring förutsättningar för hur olika aktörer i interaktion med teknologier behövs för att nå ett förnybart energisystem.

Startdatum 2017-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-09-30

Sidansvarig Publicerad: fr 14 aug 2020.