Tekno-ekonomisk analys och Business Prototyping för forskargrupper

Syftet är att använda forskargruppens teoretiska kunskap och praktiska erfarenheter av att arbeta hypotesprövande med affärsutveckling bland uppstartsföretag för att komplettera och fördjupa Vinnovas existerande program och metoder för kommersiell och teknisk verifiering/validering av forskningsbaserade affärskoncept. Projektet fokuserar på en pilotomgång vid Chalmers. Vår ambition är dock att framgent sprida de vinna lärdomarna till universitet och institutioner i hela Sverige.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen IMIT (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-12-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.