Tekniska hinder och drivkrafter för värmeintegration i befintliga och framtida oljeraffinaderier

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Det finns en stor potential att spara energi i processindustrin genom att återvinna värme. Men även om de teoretiska möjligheterna är stora, kan den fulla potentialen sällan bli verklighet på grund av praktiska, tekniska begränsningar. I det här projektet analyseras omfattningen av, och orsakerna till, skillnaden mellan de teoretiska möjligheterna och vad som kan uppnås i praktiken.

Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, Preem och CIT Industriell Energi. Analysen bygger till stor del på intervjuer med personer som har god kunskap om processerna i ett oljeraffinaderi. Resultatet från intervjuerna används sedan för att analysera de tekniska hindren till ökad värmeintegration, men också för att identifiera drivkrafter för att genomföra större energieffektiviseringsprojekt.

Att optimera energianvändningen i industrin är en förutsättning för minskade koldioxidutsläpp och för att på ett effektivt sätt kunna integrera nya processer baserade på t.ex. ny teknik och förnybara råvaror i befintliga anläggningar. Förhoppningen är att det här projektet ska kunna bidra till mer generella slutsatser om vad som krävs för att uppnå större energibesparingar i industrin.


Fakta toppbilden

Vybild över Preemraff i Lysekil (beskuren). Fotograf: Rustan Olsson.
Licens: Creative Commons erkännande

​Preem
Chalmers Energy Initiative
​Värmeintegration, pinchanalys, oljeraffinaderi

Sidansvarig Publicerad: to 12 mar 2015.