TechMo: Teknologimodellering av hållbara tillverkningsmetoder i elektronikindustrin

Projektet syftar till att demonstrera nya metoder för att välja och balansera vilka tillverkningstekniker som ska utvecklas. Detta är i grunden ett komplext beslut och innefattar bland annat, klassificering och modellering av konkurrerande tekniker, koppling till produkt, hållbarhetsaspekter och produktionskoncept, marknads- och affärsmöjligheter samt inte minst den tekniska risken som teknologin medför.

Denna forskning bygger på tidigare forskning som genomförts inom Wingquist-laboratoriet med inriktning på tekniköverföring inom flygindustrin. Trots ett högt fokus på detaljer och användbarhet i ingenjörsledet, har vi inte tidigare undersökt möjligheten att modellera komplexiteten i teknikutveckling. Processens höga osäkerhet samt de många odefinierbara alternativ som existerar i utvecklingsprocessen innebär är både hög risk och nytta om projektet lyckas. Forskningen bedrivs i samarbete mellan Chalmers och Mycronic.

Startdatum 2017-10-25
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-05-10

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.