Teambaserad utveckling för säkerhet och kvalitet av programvara till flygsystem

Syfte och mål
Det övergripande målet är att förbättra metoderna som används för att utveckla komplex programvara och som möter de krav på kvalitet och säkerhet som gäller för flyg. Vi kommer att definiera och utvärdera en agil utvecklingsmetod som uppfyller säkerhetskraven. Vi kommer även att studera förhållandet mellan beteendemässiga, kognitiva och sociala faktorer och kvalitet. Slutligen kommer vi att utvidga kunskapen om kollektiv intelligens och hur begreppet bäst kan användas av flygindustrin.

Förväntade effekter och resultat
Projektet kommer att tillhandahålla en effektiv och kontextuellt skräddarsydd mjukvaruutvecklingsmetod som tar hänsyn till de mänskliga faktorerna. Den resulterande metoden och den förvärvade kunskapen kommer inom fem år att leda till en tio-procentig ökning av produktbidraget och femtio-procentig minskning av defektrapporter per levererat mjukvarusystem.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Saab (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.