DREAM-logo

Task force on Deterministic REactor Modelling at Chalmers University of Technology (DREAM)

Startdatum 2013-01-01
Deterministisk modellering av kärnreaktorer kräver speciella tekniker på grund av den multifysik och flerskaliga aspekterna av sådana system. Multifysik aspekter kommer främst från de makroskopiska tvärsnitt vilka är beroende av temperaturen på kylmediet / moderatorn och bränslet samt den energi som produceras vid klyvningsreaktioner. Alla fält behöver beräknas samtidigt om man vill bestämma beteendet i nukleära system. Det andra som är utmärkande för kärnreaktorer är deras multi-skala aspekter, det vill säga fenomen som förekommer i olika skalor. Dess flerskaliga karaktär förklaras av det faktum att kärnreaktorer är starkt heterogena system och att fenomen som involverar olika karakteristiska längder spelar roll i systemet.

Den forskning som bedrivs vid Chalmers ägnas åt modellering av kärnreaktorer, närmare bestämt reaktorhärden, och fokuserar på utveckling av nya beräkningsmetoder för behandling av multi-skala och multifysikaspekter av nukleära system. Detta kommer i slutändan möjliggöra en noggrannare bedömning av prestanda, tillförlitlighet och säkerhet av den nuvarande flottan av kärnreaktorer, liksom för de planerade. Gen-IV-system skulle också dra nytta av ett sådant forskningsprogram med utveckling av en innovativ och tillförlitlig beräkningsväg för framtidens kärnreaktorer.

Forskningen omfattar flera discipliner, från neutrontransport, strömningslära, värmeöverföring, till reaktordynamik och transienter. Denna grupp är den enda grupp i Sverige som behandlar den deterministiska modelleringsmetoden av kärnreaktorer i ett integrerat perspektiv (d.v.s. att ta itu med flera fysikaliska och flerskaliga aspekter samtidigt).

Experter från den svenska kärnkraftindustrin och från säkerhetsmyndigheten kommer noga följa några av de projekt som utförs.
Illustration of the multi-physics nature of nuclear reactor cores, where neutron transport, fluid dynamics, and heat transfer need to be simultaneously modelled


Projektledare
Pågående projekt
GRE@T-PIONEeR - Graduate Education Alliance for Teaching the Physics and Safety of Nuclear Reactors

CORTEX – CORe monitoring techniques and EXperimental validation and demonstration – European Commission support

Development of a hybrid neutron transport framework for static and dynamic calculations and applications to fast reactor cores
https://research.chalmers.se/en/project/9223

ESFR-SMART – European Sodium Fast Reactor Safety Measures Assessment and Research Tools – European Commission support

SEALION – Seaborg External multiphysics Architecture for Licensing and Ip development Of Nuclear reactors – VINNOVA support

Study of core stability during load follow with ROM methods
https://research.chalmers.se/en/project/?id=9607​​

Publikationer

Booken "Modelling of Nuclear Reactor Multi-physics - From Local Balance Equations to Macroscopic Models in Neutronics and Thermal-Hydraulics"
https://www.elsevier.com/books/isbn/9780128150696

Före detta projektmedlemmar:

Sebastian Gonzalez-Pintor Post-Doc, Subatomic and Plasma Physics, Department of Physics

Victor Dykin Forskare, Subatomic and Plasma Physics, Department of Physics

Manuel Calleja Post-Doc, Subatomic and Plasma Physics, Department of Physics

Amalia Chambon Doktorand, Subatomic and Plasma Physics, Department of Physics

Klas Jareteg Doktorand, Subatomic and Plasma Physics, Department of Physics

Alberto Ghione Doktorand, Subatomic and Plasma Physics, Department of Physics

Lars Davidson Professor, Head of Division Fluid Dynamics

Srdjan Sasic Biträdande Professor , Chalmers University of Technology

Henrik Ström Senior forskare, Chalmers University of Technology

Mohammad Asadzadeh Professor i matematik, Matematiska vetenskaper

Antoni Vidal-Ferrándiz Post-Doc, Universitat Politecnica de Valencia

Nicolas Olmo-Juan Doktorand, Universitat Politecnica de Valencia

Eirik Eide Pettersen Student, Danish Technical University

Anders Ålund Fraunhofer-Chalmers Centre

Fredrik Edelvik Docent, Fraunhofer-Chalmers Centre

Antonios Mylonakis Post doc, Subatomic, High Energy and Plasma Physics, Department of Physics 

Vetenskapsrådet - VR
Svenskt kärntekniskt centrum - SKC
Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM
Europeiska kommissionen
Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Före detta finansiärer:
The Nordic Thermal-Hydraulic Network (NORTHNET)

Sidansvarig Publicerad: må 10 jan 2022.