TailorCrete

Startdatum 2009-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-08-01
​Projektledare
Karin Lundgren
Deltagare
Karin Lundgren
David Fall
Rasmus Rempling
Natalie Williams Portal
Kent Gylltoft
Kamyab Zandi
Jiangpeng Shu
Mario Plos
Kontaktpersoner
Karin Lundgren, David Fall

​Inom projektgruppen "Armering"

Danish Technological Institue

El Caleyo Nuevas Technologías 

Dragados

Unicon A/S

Bekaert

University of Southern Denmark

 

I övriga projektet

ETH Zürich

Czech Technical University

Paschal Danmark a/s

Superpool

Giben Scandinavia a/s

DesignToProduction

Grace

​EU (FP7)
​TailorCrete är ett forskningsprojekt, finansierat av EU (genom sjunde ramprogrammet), som syftar till att introducera ett helt nytt gjutförfarande. Genom att använda 3D-modeller och robotar i produktionen skall traditionella formar inte användas och därmed ges större frihet i den geometriska utformningen.

TailorCrete skall i förlängningen medföra en övergång från dagens rektangulära monotona massproducerade betong konstruktioner till industriell produktion av unika betongbyggnader. Denna övergång skall också medföra ett produktionsförlopp där arbetsintensitet och beroende av hantverksskicklighet minimeras, vilket i förlängningen skall rendera i en mer ekonomisk byggprocess.

Den del i projektet som skall utföras vid Chalmers omfattar utveckling av armeringslösningar till denna produktionsmetod. Forskningen inkluderar utvärdering av existerande armeringstyper såsom stålarmering och fiberarmering, men även alternativa lösningar så som textilarmering skall uppmärksammas. Efter utvärdering av dessa lösningar skall de bäst lämpade lösningarna anpassas så att de är applicerbara inom ramarna för TailorCrete-konceptet. I det senare skedet av projektet skall hinder i beräkningsförfarande och normer identifieras och möjliga lösningar utvecklas.

Projektgruppen som behandlar armeringslösningar drivs med Chalmers som styrande forskargrupp. I projektgruppen ingår även representanter från andra institut och företag med kompetenser inom automation, självkompakterande betong, prefabricerad produktion, platsproduktion och fiberbetong.

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad.

Mer information på TailorCrete hemsida

Nyckelord: Skäddarsydda betongkonstruktioner, Fiberbetong, Rationell dimensionering av komplexa betong geometrier

Sidansvarig Publicerad: fr 07 okt 2016.