TREESEARCH etapp 1

Syfte och mål
Samverkansprojektet TREESEARCH syftar till att bygga upp och driva en världsledande samverkans- och forskningsmiljö i form av en nationell forskningsplattform i området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Detta kommer genomföras i samverkan mellan stat, akademi och industri för att utveckla kompetens och världsledande kunskap, tillgängliggöra avancerad forskningsinfrastruktur (ex ForMAX), stärka utmaningsdriven forskning, utveckling och innovation, samt stödja industriellt innovationsarbete för att möjliggöra ett hållbart biobaserat samhälle.

Förväntade effekter och resultat
Följande effekter förväntas av att etablera och driva TREESEARCH: - en kunskaps- och kompetenshöjning inom akademi och industri för att stärka Sveriges innovationsförmåga - banbrytande forskningsresultat som omsätts till högteknologiska innovationer - med 10 års perspektiv 250 till 300 unga forskare utrustade med unik spetskompetens och verktyg för att utveckla teknologier och innovationer i skogsindustrin och relaterade näringar - stöd och hävstång för forsknings- och innovationsprojekt, tex inom BioInnovation - samverkan och samordning av den forskning som inom området

Planerat upplägg och genomförande
Etapp 1 inom Samverkansprojektet TREESEARCH kommer att fokusera på att utvecklingen av Plattformskonceptet och har det huvudsakliga syftet att etablera och driva processer och funktioner för att stödja och utveckla samverkan mellan industri och akademi relaterat till fyra grundpelare: forskning, kommunikation och interaktion, utbildning samt forskningsinfrastruktur.

Startdatum 2017-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.