A systems approach to water and sanitation for the urban poor in Bolivia

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

​Snabb urbanisering och bristande tillgång på rent vatten och sanitet utgör stora utmaningar för utvecklingsländer, däribland Bolivia. Fattiga i urbana områden tvingas ofta att betala ett högt pris för vatten av bristande kvalité. Utsläpp av orenat avloppsvatten orsakar miljöförstöring och påverkar vattenekosystem.

Det här projektet syftar till att identifiera nyckelfaktorer som möjliggör utveckling av hållbara vatten- och avloppssystem för låginkomstområden i Cochabamba, Bolivia. Centraliserade och decentraliserade system studeras med hjälp av tekniska, sociala, ekonomiska och miljöindikatorer i nära samarbete med lokala aktörer. Dessa indikatorer kommer att användas för att utveckla en modell som ämnar underlätta bestlutsfattande som främjar hållbara vatten- och avloppssystem. 

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för vatten miljö teknik.

Nyckelord: Vatten, sanitet, teknikövergång, urban fattigdom, Bolivia

Projektdeltagare

Projektledare
Sebastien Rauch

Projektdeltagare
Sebastien Rauch (Chalmers)
Ida Helgegren (Chalmers)
Graciela Landaeta (PROCASHA Foundation, Bolivia)
Alvaro Mercado (Universidad Mayor de San Simon, Bolivia)

Kontaktpersoner
Sebastien Rauch
Ida Helgegren

Externa parter i projektet
​The NGO Procasha and the Universidad Mayor de San Simon (UMSS)
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad

Finansieras av

  • SIDA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.