Systemmodellering för en energieffektiv sjöfart - del 2

Historiskt har fartygsdesign inte inriktats på energieffektivitet I framdrivning, till stor del beroende på låga bränslepriser. Trots förändringar under senare år så är fartyg fortfarande inte så effektiva som är tekniskt möjligt, t ex vad gäller låg prestanda såväl i framdrivningssystemet som i de interna energisystemen (pumpar, fläktar, kylning, uppvärmning etc). Projektet syftar till att utvärdera betydelsen av variation i driftförhållanden på energieffektiviteten i delsystem och för det totala energisystemet. Projektet avrapporteras bland annat genom en doktorsavhandling.

Startdatum 2014-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.