Systembiologiska studier av invasivt glioblastom

Hjärntumören glioblastom är den vanligaste primära cancern i hjärnan, med få behandlingsalternativ och dålig prognos. Forskningen kartlägger bland annat systembiologiska modeller som beskriver hur celler från en viss patient svarar på läkemedel eller genetiska störningar. Systembiologi innebär att vi kombinerar matematiska modeller, datorsimuleringar och experiment för att förstå komplexa biologiska system, exempelvis samspelet i en cell eller vävnad. Metoderna kommer att vara användbara för såväl cancerforskare som kliniska forskare. Den spetsmetodik som utvecklas kan även tillämpas på andra cancerformer. Till sin hjälp har forskarna en unik biobank med över 100 patientspecifika uppodlade cancerstamcellskulturer från glioblastompatienter.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2022-01-01
Slutdatum 2026-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 12 maj 2022.