Systemanalys av lignocellulosabaserad etanolproduktion via "High Solid SSF”

Det främsta syftet med detta projekt är att öka kunskapen om de tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att integrera en lignocellulosabaserad etanolprocess i en massafabrik som förutom massa och etanol också producerar el och lignin. En ny processväg för etanolproduktion ska utvärderas, dvs “high solid simultaneous saccharification and fermentation”, eller så kallad “high gravity”, och jämföra våra resultat med den konventionella fermenteringsprocessen. Vi kommer att identifiera möjligheterna för effektiv värmeintegration inom massabruket, inom etanolfabriken, samt mellan bruket och etanolfabriken. Olika fall av det studerade konceptet kommer att utvärderas med avseende på ekonomisk lönsamhet och utsläpp av växthusgaser. Resultaten kommer med stor sannolikhet att kunna ligga till grund för fortsatta beslut i industrin när det gäller framtida inriktning av etanolproduktionsutvecklingen.

Samarbetande organisationer

  • Innventia (Okänd, Sweden)
Startdatum 2013-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-11-30

Sidansvarig Publicerad: lö 08 sep 2018.